Home » 2019 » Říjen

Monthly Archives: Říjen 2019

Do lesa s lesníkem

Ve čtvrtek 3.října se naše 4. a 5. ročníky zúčastnily  programu  „Do lesa s lesníkem – Králova stolice“.  Ráno nás odvezl autobus do lesa na Královu stolici, kde už čekaly děti z okolních škol. Po slavnostním nástupu nás rozdělili do šesti skupin a my se pustili do plnění úkolů na různých stanovištích.
Na naší první zastávce jsme se dozvěděli, proč a jak se kácí les, jaký má tato činnost význam a viděli jsme přepravu pokácených stromů pomocí tažného koně.
Druhé stanoviště seznámilo děti, jak se pěstuje les a za pomoci odborníka si i vyzkoušely stromečky zasadit.
Na třetím stanovišti děti vyrobily dřevěný domeček pro hmyz (ten si pak každá škola pak odvezla na školní zahrady) a dozvěděly se o důležitosti vody pro les a lesa pro vodu.
Na dalším změřily výšku a šířku stromů, naučily se spočítat jejich stáří a seznámily se s lesnickými mapami a jejich použitím.  
V dalším se dozvěděly o výchově mladých porostů a redukci počtu dřevin v lese.
Na posledním stanovišti se děti učily poznávat některé druhy zvěře podle hlasů.
Na závěr si vyslechly o práci myslivců, seznámily se se dvěma mysliveckými pejsky a na úplný závěr si prohlédli dva živé dravce a seznámily se s prací sokolníků. Ačkoliv nám počasí moc nepřálo, tak celé dopoledne rychle uběhlo a ani se nám z lesa nechtělo.
Moc se nám to líbilo.

Změna objednávání, odhlašování a platby stravného

Od 10. října 2019 přechází naše školní jídelna na nový systém přihlašování, odhlašování a platby stravného. Nově bude vše řízeno elektronicky.

Platba za stravné

Stravné bude možné platit pouze převodem z účtu pomocí inkasa.
K tomuto kroku je potřeba vyplnit „Přihlášku ke stravování“ a zadat do své banky povolení k inkasu. Informace k inkasu a přihláška ke stažení ZDE.

Přihlášku s povolením k inkasu je nutné odevzdat nejpozději do 10.10.2019

Po přihlášení bude strávník v evidenci po celou dobu školní docházky, není tudíž třeba podávat přihlášku každý rok a není ani třeba rušit povolení k inkasu přes prázdniny .
Veškeré změny je nutno hlásit ve školní jídelně nebo zaslat na email školní jídelny.

Objednávání a odhlašování stravného

Objednávání a odhlašování stravného bude možné na internetové stránce www.strava.cz, kde se zadá kód jídelny do pole „Výběr jídelny“.
Naše jídelna má kód „1149“. Do pole uživatel a heslo vyplníte údaje, které obdržíte po odevzdání vyplněné Přihlášky ke stravování a povolení k inkasu.
Po přihlášení uživatele je možné v sekci „objednávky“ sledovat jídelníček a popřípadě odhlásit oběd zrušením zaškrtnutí u příslušného obědu.
Odhlášení obědů bude možné maximálně předchozí den do 14:30 hodin.
V neodkladných případech bude možné odhlásit oběd telefonicky.
Další funkce, jako je např. změna hesla nebo platby jsou popsány v nápovědě programu.

Strava.cz je také k dispozici jako aplikace
pro chytré telefony.