Home » 4.ročník _ učivo 18.5. – 22.5.2020

4.ročník _ učivo 18.5. – 22.5.2020


Český jazyk

Slovesa –čas

Str. 55-56

Odkazy k procvičování a opakování:

čtení s porozuměním:


Matematika

Str.20 – 21


Anglický jazyk

Uč. str.44

PS  str. 43 cv.4

Procvičování slovní zásoby


Přírodověda

Pracovní list:

PS str.30

HOUBY

Odkazy : 


Vlastivěda

Uč. str. 34- 35
PS str. 19

Odkazy na procvičování:Učivo z předchozího období