Home » 5.ročník _ učivo 18.5.-22.5.2020

5.ročník _ učivo 18.5.-22.5.2020


Český jazyk

Učebnice –  procvičování str.161 -163, PS  dodělat str. 32

PL k procvičení:

čteni:


Matematika

str. 16-19


Anglický jazyk

Uč. str.64 – cv.1 a 2
PS – str.53

+ odkaz pro procvičení:


Přírodověda

uč str. 86-89 přečíst, odpovědět ústně na otázky

PS –  smyslová ústrojí

+ odkaz pro procvičení:


Vlastivěda

PS str. 15


Odkazy:


Zeměpisná část – kdo chce procvičovat


Učivo z předešlého období