Home » Příjímání dětí do základních škol – přestup na II.stupeň

Příjímání dětí do základních škol – přestup na II.stupeň

  • přestup na II. stupeň je v rukách zákonných zástupců a ředitelů vybraných škol. Je proto nutné spojit se s danou školou a domluvit se na postupu podání žádosti. Spádovou školu naše obec nemá. Počet přihlášek není omezen.

Dobříš