Home » Pokyny pro rodiče nových žáků ZŠ a MŠ školního roku 2020/2021

Pokyny pro rodiče nových žáků ZŠ a MŠ školního roku 2020/2021

Organizace 1. až 4. září 2020 pro budoucí 1. ročník

  • 1.září  –  slavnostní zahájení v 8 : 00 hod. do 8:30 hod.
  • 2. a 3. září – výuka končí v 10:00 hod., děti si přinesou ŽA(živá abeceda) + M – poté odcházejí domů v doprovodu rodičů – přinést vyplněné přihlášky ŠD a ŽK (žákovské knížky)
  • 4. září – výuka končí v 11: 00 hod., děti odcházejí domů  v doprovodu rodičů, přinesou si svačinu a pití, učebnice ŽA, M, PRV
  • 2.týden září –  výuka končí v 11.45 hod., děti odcházejí domů     v doprovodu rodičů nebo jdou do družiny – výuka podle rozvrhu – bude v ŽK

Do školní družiny a na obědy chodí děti zpravidla až druhý týden výuky, kdy si pomalu a plynule zvyknou na režim školní docházky.

Další organizace školního roku bude upřesněna na třídní schůzce, která se bude konat 2. týden v září .

Pomůcky pro 1.ročník

Školní družina

Pro rodiče žáků Základní školy:

Vyplnit a 1.9.2020 přinést přihlášku do Školní družiny

Mateřská škola

Stravování

Zájemci o stravování ve školní jídelně jsou povinni:

  • Stáhnout a vyplnit přihlášku ke stravování
  • Zřídit povolení inkasa na svém bankovním účtu ve prospěch školní jídelny (viz: vnitřní řád jídelny odst. 3.3 písm. b.) v takové výši, aby byl zabezpečen dostatečný limit i v měsíci, který bude mít 23 školních dní.
  • Přihlášku společně s potvrzením o povolení inkasa odevzdat ve školní jídelně do 30.6.2020, nejpozději do 1.9.2020 !