Home » Základní informace

Základní informace


Vážení rodiče, 
pro první týden uzávěrky školy Vám byly podklady zaslány elektronickou poštou. Pro případné další týdny budeme učivo informace o učivu doplňovat.


Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+,
stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.
Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma se prodlouží do 30. 6. 2020.Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.
Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA  


Na internetu se dá najít více možností k procvičování učiva – př. https://umimeto.org/novinky,  http://www.pierot.biz/procvicovani-online , www.sciodat.cz  apod.