Home » Vnitřní řád

Vnitřní řád

Směrnice ředitele školy k výši stravného
Č.j.: 140/2022 Účinnost od: 1.9.2022
Spisový znak: Skartační znak: A5
Změny:

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Tento pokyn stanoví úplatu za stravování ve školní jídelně, kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte  a žáka mateřské školy a základní školy.

Výše úplaty

Čl. II

Výši úplaty stanoví ředitelka školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační tabuli školy  a webových stránkách školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

děti do 6 letPřesnídávkaObědSvačinaCELKEM Kč
celodenní stravování11,-28,-11,-50,-
děti od 6 letPřesnídávka Oběd Svačina CELKEM Kč
celodenní stravování 12,-32,-12,-56,-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

OBĚD
ŽÁCI DO 10 LET32,-
ŽÁCI NAD 10 LET34,-

Čl. III

Splatnost úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10 dne příslušného kalendářního měsíce – stravné se předplácí.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1.9.2022