Home » Zaměstnanci ŠJ

Zaměstnanci ŠJ

Vedoucí školní jídely _ Dana Šandorková
Kuchařka _ Věra Pleinerová
Pomocná kuchařka _ Jitka Vandasová