Úvod!! UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE !!

27.září 2021

návštěva Muzea v Novém Kníně a Špýcharu v Prostřední Lhotě

  • sraz v 7.45h – 30,-Kč
  • s sebou svačina, pití, vhodné oblečení
  • návrat – na oběd

Žádáme rodiče prvňáčků a nových žáků o úhradu do fondu rodičů.

Dále budeme vybírat peníze za kroužky na celé 1. pololetí

Strava na školní rok 2021/2022


Strávníkům bude strava na září přihlášena automaticky.
Přeplatky ze školního roku 2020/2021 budou převedeny na další období.
Přihláška ke stravování ke stažení zde

Příchod do školy – bez omezení v čase od 7.40 – do 8. 00 hod

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22


ROUŠKY

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na základě pokynů MŠMT škola neumožní vstup žáka, který projevuje příznaky infekčního onemocnění (rýma, zvýšená teplota, kašel ….).
Žádáme zákonné zástupce, aby děti s těmito projevy neposílali do školy.

Jedná-li se o alergii, přinese žák do školy potvrzení od lékaře ( stačí 1x).

I NADÁLE PLATÍ ZÁKAZ VSTUPU CIZÍCH OSOB DO BUDOVY ŠKOLY A ŠKOLKY.Tři králové v MŠ


Přišel k nám Mikuláš s čertem a andělem


Zakončení školního roku 2019-2020


Karneval ve školce

Program environmentální výchovy