Úvod!! UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE !!

Navýšení ceny za stravné

Od 1.9.2022 dojde k navýšení ceny za stravné. Prosíme rodiče o navýšení limitu inkasa dle uvedeného dokumentu.


REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVYPříchod do školy – bez omezení v čase od 7.40 – do 8.00 ( pro včasnou přípravu na vyučování lépe 7. 55 hod.)DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na základě pokynů MŠMT škola neumožní vstup žáka, který projevuje příznaky infekčního onemocnění (rýma, zvýšená teplota, kašel ….).
Žádáme zákonné zástupce, aby děti s těmito projevy neposílali do školy.

Jedná-li se o alergii, přinese žák do školy potvrzení od lékaře ( stačí 1x).

I NADÁLE PLATÍ ZÁKAZ VSTUPU CIZÍCH OSOB DO BUDOVY ŠKOLY A ŠKOLKY.


ADVENTNI-SETKANI-1565Bezpečný pes

V pondělí 31. října naší školu navštívila kynoložka se svým chlupatým svěřencem jménem Gucci Gauner’s s programem „Bezpečný pes“. Názornou a zábavnou formou se děti seznámily se speciálně vycvičeným psem a s různými situacemi, které se týkají setkání se psy. Děti se učily znát řeč psího těla, mimiku a varovné signály. Seznámily se s technikami, které jim pomohou chránit se v případě útoku psa a hlavně jak útokům předejít. Největší zájem byl o blízké seznámení se čtyřnohým kamarádem, všichni si ho chtěli pohladit. Dnešní dopoledne se dětem moc líbilo a hodně se naučily.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Bezpečný pes