Úvod


ZAHRADNÍ SLAVNOSTI

– ZVEME VÁS NA ZAHRADNÍ SLAVNOST A ROZLOUČENÍ SE ŽÁKY PÁTÉHO ROČNÍKU

23.6.2022 OD 15 HODIN – na školním pozemku ( v případě deště SOKOLOVNA)

PROGRAM – hudební vystoupení, taneční vystoupení a krátká divadélka + ŠERPOVÁNÍ PÁŤÁKŮ

RODIČŮM PŘEDŠKOLÁKŮ –

NETRADIČNÍ ROZLOUČENÍ S MATEŘSKOU ŠKOLOU DNE 29.6.2022 OD 15:30 HODIN VE TŘÍDĚ SLUNÍČEK


!! UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE !!

Navýšení ceny za stravné

Od 1.9.2022 dojde k navýšení ceny za stravné. Prosíme rodiče o navýšení limitu inkasa dle uvedeného dokumentu.


REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVYPříchod do školy – bez omezení v čase od 7.40 – do 8. 00 hod


ROUŠKY

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na základě pokynů MŠMT škola neumožní vstup žáka, který projevuje příznaky infekčního onemocnění (rýma, zvýšená teplota, kašel ….).
Žádáme zákonné zástupce, aby děti s těmito projevy neposílali do školy.

Jedná-li se o alergii, přinese žák do školy potvrzení od lékaře ( stačí 1x).

I NADÁLE PLATÍ ZÁKAZ VSTUPU CIZÍCH OSOB DO BUDOVY ŠKOLY A ŠKOLKY.


Mirakulum


Den země