Home » Informace MŠ 2022/2023

Informace MŠ 2022/2023

Úplata za MŠ 300,- Kč/ měsíc bude vybírána :

v srpnu na 1. schůzce rodičů nebo 1. a 2. září – na celý rok 3 000,- Kč

či ve třech splátkách :

1.) na 1. schůzce rodičů nebo 1. a 2. září ( na období září – prosinec 1200,- Kč)
2.) v lednu ( na období leden – březen 900,- Kč)

3.) v dubnu ( na období duben – červen 900,- Kč)

Úplata musí být uhrazena nejpozději do 15. dne v měsíci (lednu, dubnu), neuhrazení je považováno za porušení ŠKOLNÍHO ŘÁDU ( odst.6/d ) a může to důvod k vyloučení z MŠ.